Biografie Erik Verlinde

erik verlinde

Naam: Erik Verlinde

Positie: Hoogleraar in de theoretische fysica (Universiteit van Amsterdam)

Favoriete onderzoeksonderwerpen: Emergente zwaartekracht, quantumzwaartekracht, snaartheorie, conforme veldentheorie.

Erik Verlinde werd in 1962 in Woudenberg geboren. Zijn interesse voor de theoretische natuurkunde ontstond toen hij op de middelbare school zat. Erik las in zijn jeugd al tijdschriften als Kijk en later Natuur en Techniek, maar wat uiteindelijk vooral veel indruk op hem maakte was het avondvullende programma "Sleutel tot het Heelal" dat de KRO in januari 1977 uitzond.

In het eerste deel van deze tweedelige documentaireserie van Nigel Calder werd ingegaan op de toen recente spectaculaire ontdekkingen in de elementaire-deeltjesfysica, met onder andere interviews met de natuurkundigen Steven Weinberg, Abdus Salam, en Gerard 't Hooft. In het tweede deel ging het over zwarte gaten, waarbij ook Stephen Hawking uitvoerig in beeld kwam. Erik was, vlak voor zijn vijftiende verjaardag, gegrepen door de theoretische natuurkunde, en vindt het nog steeds erg bijzonder dat hij, ruim drie decennia later, zelf het werk van 't Hooft en Hawking voortzet.

Overigens was Erik niet de enige bij wie de interesse voor de natuurkunde gewekt was. Hetzelfde gold voor zijn tweelingbroer Herman. Ze spraken samen veel over natuurkunde, en hebben zo ook bij elkaar die interesse versterkt. Ook Herman is tegenwoordig hoogleraar in de theoretische natuurkunde, aan de Amerikaanse universiteit van Princeton.

Na zijn middelbareschooltijd ging Erik natuurkunde studeren. Hij kwam terecht in Utrecht, als student van een van de natuurkundigen uit het tv-programma van 1977: de latere Nobelprijswinnaar Gerard 't Hooft. Ook zijn promotie deed Erik in Utrecht. Als promovendus van Bernard de Wit deed hij onderzoek naar snaartheorie en conforme veldentheorie. In de artikelen over conforme veldentheorie die hij in die periode publiceerde, voerde Erik twee begrippen in die later naar hem vernoemd zijn: de Verlinde-algebra en de Verlindeformule. Samen met zijn broer Herman, Robbert Dijkgraaf en Edward Witten formuleerde hij ook de wiskundige vergelijkingen die nu bekend staan als de Witten-Dijkgraaf-Verlinde-Verlindevergelijkingen.

Na zijn promotie vertrok Erik naar het buitenland. Hij deed onderzoek aan het beroemde Institute for Advanced Study in Princeton en in de theoriegroep van het CERN in Genève. In 1996 keerde hij voor korte tijd terug naar Nederland, waar hij hoogleraar in de theoretische fysica werd aan de Universiteit van Utrecht. In 1999 vertrok Erik weer naar Princeton, waar hij onder andere een artikel schreef over de entropie van zwarte gaten. Hij beschreef die entropie met behulp van een formule die een idee van John Cardy generaliseerde - een formule die nu bekend staat als de Cardy-Verlindeformule. Sinds 2003 is Erik hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij onder andere onderzoek doet aan een nieuw idee om de zwaartekracht te beschrijven als een entropische kracht.

Erik heeft in zijn carrière diverse beurzen en prijzen gewonnen. In 2011 won hij de Spinozapremie, de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap, die jaarlijks wordt uitgereikt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Meer informatie:

Homepage: http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/v/e/e.p.verlinde/e.p.verlinde.html

Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_Verlinde

Twitter: https://twitter.com/erikverlinde

Persbericht Spinozapremie 2011: http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8HKDTS_Eng

Wetenschappelijke publicaties: http://inspirehep.net/search?p=author%3AE.P.Verlinde.1+

Artikel in de New York Times over entropische zwaartekracht: http://www.nytimes.com/2010/07/13/science/13gravity.html?pagewanted=all