Fundamenteel dualisme

3 berichten / 0 nieuw
afbeelding van Harry Segers
NOVU lid
Fundamenteel dualisme
Gestart op: maandag 4 september 2017, 12:35

In de natuurkunde stuiten we op een muur. Wat ik besef is, dat die muur een patroon vertoont, namelijk een patroon van tegenstrijdige beweringen die onder bepaalde condities beide waar zijn.

Voorbeelden van tegenstrijdige beweringen:
1. Licht:
   Licht is een golfverschijnsel.
   Licht bestaat uit deeltjes.
2. Informatie:
   Een bit heeft de waarde 0.
   Een bit heeft de waarde 1.
3. Afstand:
   Een afstand is gelijk 0.
   Een afstand is ongelijk 0.
3. Ruimtetijd:
   Ruimtetijd is een continuum, een ondeelbaar geheel.
   Ruimtetijd is een discontinuum, gefragmenteerd, opgebroken in fragmenten.

Het patroon dat ik in de muur herken is, dat er condities bestaan waardoor bovengenoemde tegenstrijdige beweringen beide waar zijn.

Dit patroon suggereert een natuurlijk mechanisme dat verklaart, waarom licht beide kan zijn (een golf èn een deeltje), waarom een bit beide kan zijn (een 0 èn een 1), waarom de afstand tussen verstrengelde fotonen  beide kan zijn (gelijk 0 èn ongelijk 0), waarom ruimtetijd beide kan zijn (een ondeelbaar continuum èn opgebroken in fragmenten).

Dit mechanisme noem ik fundamenteel dualisme

Bij deze tegenstrijdige beweringen staat de tegenstelling continu versus discontinu centraal:
a) Van licht kennen we het golf-deeltje dualisme. Beide tegenstrijdige beweringen over licht zijn waar.
   Toepassing: Zonder golf-deeltje dualisme geen electronica.
   Licht als een golf is een continu fenomeen, licht als een stroom van afzonderlijke deeltjes is een discontinu fenomeen.
b) Van informatie weten we, dat beide tegenstrijdige beweringen waar zijn.
   Toepassing: Zonder quantumbits geen quantumcomputer.
   Een bit die de waarde 0 òf de waarde 1 heeft, vertoont op een oscillograaf een continue horizontale lijn.
   Een bit die van waarde verandert, vertoont op een oscillograaf een discontinu sprongetje.
   Een bit waarvoor geldt, dat de twee tegengestelde beweringen:
   * De waarde van het bit is 0
   * De waarde van het bit is 1
   beide waar zijn, verenigt een continu fenomeen met een discontinu fenomeen.
c) We weten dat verstrengelde fotonen zelfs over zeer grote afstanden direct informatie met elkaar uitwisselen, “alsof” de afstand nul is. Volgens mij is hier ook sprake van  
   twee tegenstrijdige beweringen die beide waar zijn.
   Toepassing: Zonder verstrengelde fotonen geen onkraakbaar (?) versleutelde communicatie, direct zonder tijdverlies, door teleportatie van informatie.
   Als de afstand tussen punten 0 is, vormen die punten een continuum. Als de afstand tussen punten ongelijk 0 is, dan vormen die punten een discontinuum, zoals een stippellijn.
d) Albert Einstein zag ruimtetijd als een ondeelbaar continuum. Erik Verlinde ziet ruimtetijd als gefragmenteerd. Alweer twee tegenstrijdige beweringen die beide waar zijn.
   Toepassing: ?
   Een ondeelbaar ruimtetijd continuum is een continu fenomeen, een in fragmenten opgebroken ruimtetijd is een discontinu fenomeen.

Dat fundamenteel dualisme is blijkbaar continu versus discontinu

Een voorbeeld:
Twee verstrengelde fotonen, de ene op lokatie A, de andere op lokatie B.

Nu teleporteer ik informatie van A naar B. Dit duurt precies 0 uur.
De afstand tussen A en B wordt: S = 0 x 0 = 0 km.
(Wanneer de reistijd van A naar B gelijk 0 blijkt te zijn, dan is de afstand tussen A en B gelijk 0, en de
snelheid V gelijk 0. Dus S = V x 0 = 0 x 0 = 0 km)

Met een snelheid van 5 km/uur loop ik van A naar B. Daar doe ik precies 1 uur over.
De afstand tussen A en B is dan: S = 5 x 1 = 5 km ≠ 0 km.

Ik heb nu twee tegenstrijdige uitkomsten:
1. S = 0 km.
2. S ≠ 0 km.

Hier stuit ik op een keiharde muur.

Mijn verklaring hiervoor:
Voor een afstand S kunnen de twee tegenstrijdige beweringen S = 0 en S ≠ 0 beide waar zijn, omdat er een fundamenteel dualisme – continu versus discontinu – geldt.

Dit fundamenteel dualisme vind ik terug in licht, in informatie, in afstand en in ruimtetijd.

Bij licht uit zich dit fundamenteel dualisme in golf versus deeltje, bij informatie in 0 versus 1, bij afstand in gelijk 0 versus ongelijk 0 en bij ruimtetijd in ondeelbaar continuum versus gefragmenteerd.

Mijn hypothese van fundamenteel dualisme luidt als volgt:
Voor ieder willekeurig fenomeen bestaan er condities waaronder de volgende twee tegenstrijdige beweringen beide waar zijn:
1. Het fenomeen is een continu fenomeen.
2. Het fenomeen is een discontinu fenomeen.

Mijn verhaal breidt het golf-deeltje dualisme van licht uit tot een algemeen geldend fundamenteel continu-discontinu dualisme. Wanneer ik probeer een patroon te herkennen in de muur waarop we in de natuurkunde stuiten, kom ik op dit verhaal.

2
2