maakt Hawkingstraling het zwarte gat lichter of juist zwaarder?

11 berichten / 0 nieuw
maakt Hawkingstraling het zwarte gat lichter of juist zwaarder?
Gestart op: zondag 22 januari 2017, 12:22

 

Vraagstelling:

Wordt de massa van een zwart gat kleiner of juist groter door de uitgezonden Hawkingsstraling?

Uitgangspunt:

Hawkingstraling is straling die veroorzaakt wordt door het ontstaan van een virtueel deeltjespaar door kwantumvacuumfluctuaties buiten de waarnemingshorizon van een zwart gat. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hawkingstraling.

Wanneer 1 deeltje van dit deeltjespaar in het zwarte gat wordt gezogen zal het bijbehorende antideeltje juist van dit zwarte gat worden weggeschoten. Dit aldus weggeschoten deeltje vormt (samen met andere op dezelfde wijze weggeschoten deeltjes) de Hawkingstraling.

“Vervolgens toonde hij aan dat een deel van deze straling - die zich immers buiten de horizon bevindt - ook daadwerkelijk aan het zwarte gat kan ontsnappen”

Redenering:

Echter: Zoals ik het begrijp vindt deze Hawkingstraling dus niet in maar juist buiten het zwarte gat haar oorsprong.

 

Dit leidt mij tot de conclusie dat het zwarte gat door deze Hawkingstraling geen massa verliest, maar juist zwaarder wordt: doordat het deeltje dat van buiten de waarnemingshorizon in het zwarte gat valt, evenveel massa toevoegt aan dit zwarte gat als het antideeltje meegeeft aan de Hawkingsstraling. Ergo zou deze massa(energie) dus onttrokken worden aan de “lege” ruimte rondom dit zwarte gat en niet aan het zwarte gat zelf.

 

De algemene consensus is echter dat het Zwarte gat massa verliest door deze Hawkingstraling. Dus zie ik iets over het hoofd of klopt de consensus niet?

 

Artikelreferentie: 
Onderwerp: 
0
10