Theoretische natuurkunde

Spin expliciet uitgeschreven om de analyse te laten voldoen aan het SAP.

Forum: 

Met dit bericht hoop ik een discussie op te starten over het begrip SPIN van elementaire deeltjes. Met name omdat ik als theoretisch fysicus nog nooit een mens ontmoet heb die mij kon uitleggen wat spin eigenlijk is en waarom deeltjes eigenlijk een constante spin als eigenschap moeten bezitten.

Mijn verklaring van spin staat op: http://quantumuniverse.eu/Tom/CERN/Spin%20in%20KM%20met%20links.pdf

Spin van elem. deeltjes volgt wiskundig uit het Samenhangende Acties Principe, ofwel is een Algemeen Rel. verschijnsel.

Forum: 
In het mooie Standaard Model van SR KwantumVeldenTheorieën is spin van elem. deeltjes niet te begrijpen, omdat deze eenvoudige wiskundige analyse lineair is, ofwel pas m.b.v. (wiskundige) hulpmiddelen, ook kromming van de (énig mogelijke) 4D-ruimte-tijd, kan meenemen (m.a.w. dán pas kan voldoen aan het SAP)! In dit bijgevoegde wordt spin op eenvoudige, want lineaire wiskundige gronden, volledig uitgelegd.

College Oerknal 2013

In februari 2013 geeft QU-medewerker Marcel Vonk het natuurkundedeel van het UvA-college "Van de oerknal naar het leven". De presentaties die bij het vak horen zijn hieronder te vinden. Na elk college wordt deze pagina geüpdatet.

30 januari: Inleidend college

Gepubliceerd: wo, 30/01/2013 - 17:11

Faseruimte (4): Een voorbeeld

Een eenvoudig voorbeeld van een faseruimte is de faseruimte van een harmonische oscillator. Een harmonische oscillator is, in technische termen geformuleerd, een trillend systeem waarin de kracht evenredig is met de afstand tot een bepaalde evenwichtspositie.

Gepubliceerd: do, 03/01/2013 - 23:40

Faseruimte (3): Klassieke faseruimte

Een faseruimte is een speciaal soort configuratieruimte. In het vorige artikel hebben we het alleen gehad over de posities van de auto's, maar er zijn natuurlijk allerlei andere eigenschappen waarin we geïnteresseerd kunnen zijn. De belangrijkste daarvan is de snelheid van de auto's: als we de snelheden weten, en ervan uitgaan dat de auto's min of meer met constante snelheid bewegen, kunnen we voorspellen waar de auto's over één seconde, tien seconden, of één minuut zullen zijn.

Gepubliceerd: do, 03/01/2013 - 19:56

Faseruimte (2): Configuratieruimte

De algemene naam voor een ruimte die de toestand van een systeem beschrijft, is de configuratieruimte. Laten we als voorbeeld een heel eenvoudig systeem nemen: een auto die rijdt over een weg met een lengte van één kilometer. Voorlopig zijn we niet geïnteresseerd in de snelheid van de auto, maar alleen in de vraag waar op de weg de auto zich bevindt. De "configuratie" van de auto is dan dus een afstand, tussen de 0 en 1 km. De configuratieruimte van dit systeem (zie figuur 2) is een rechte lijn - in feite niets anders dan een schematische weergave van de weg. We geven in de figuur de positie van de auto aan met een blauwe stip.

Gepubliceerd: do, 04/10/2012 - 13:34

Faseruimte (1): Faseruimte in het kort

Natuurkunde is een vak van generalisaties. Een van de doelen van de natuurkunde is het vinden van eenvoudige regels die op een zo groot mogelijk aantal van situaties van toepassing zijn. De splitsing tussen regels en situaties is daarbij cruciaal: als we eenmaal een natuurwet (een regel) gevonden hebben, kunnen we die altijd op een bepaald systeem toepassen, ongeacht wat de toestand (situatie) van dat systeem precies is.

Gepubliceerd: do, 04/10/2012 - 12:29

Dossier: Faseruimte

In de natuurkunde wordt vaak gebruik gemaakt van abstracte, hogerdimensionale ruimtes, waarin alle punten een toestand van een bepaald systeem weergeven. In dit dossier wordt in enkele korte artikelen het belangrijkste voorbeeld van een dergelijke ruimte besproken: de faseruimte van een systeem.

Gepubliceerd: do, 04/10/2012 - 12:11

Pagina's

Abonneer op RSS - Theoretische natuurkunde