Klassen van verstrengeling?

17 berichten / 0 nieuw
afbeelding van Harry Segers
NOVU lid
Klassen van verstrengeling?
Gestart op: dinsdag 27 december 2016, 12:00

Dus we ervaren een continue emergente ruimte tijd en zwaartekracht,
terwijl de door ons ervaren continuiteit het resultaat is van
verstrengeling. Bestaat er al een theorie die aangeeft dat er twee
verschillende klassen van verstrengeling bestaan, namelijk de bekende
klasse die ons een continue emergente ruimte tijd en zwaartekracht
doet ervaren, en een tweede klasse die ons een discontinue emergente
ruimte tijd en zwaartekracht doet ervaren?

De gedachte achter deze vraag is als volgt:

Als iemand mij persoonlijk iets vertelt, dan ervaar ik de informatie die
ik op die manier ontvang als een continu fenomeen. Ik heb dan o.a. te
maken met de trilling van luchtdeeltjes, trilhaartjes in mijn
oren, allerlei materiedeeltjes die een rol spelen bij cognitieve
processen in mijn hersenen waarmee ik informatie verwerk, en met
verstrengeling waardoor ik deze overdracht van informatie ervaar als
een continu fenomeen.

Stel dat iemand vanuit een ander sterrenstelsel communiceert door
middel van teleportatie, dan ervaren we de informatie die we ontvangen
als een discontinu fenomeen. Want die informatie ontvangen we vanuit het niets,
zonder dat materie daarbij een rol speelt in de vorm van bijvoorbeeld
een glasvezelkabel. Pas nadat de informatie op discontinue wijze is
ontvangen, wordt de informatie omgezet in beeld en geluid welke ons op
continue wijze bereikt.

Deze gedachte doet mij vermoeden dat er twee klassen van verstrengeling
bestaan: De al bekende klasse van verstrengeling die mij emergente
              continuïteit doet ervaren, en een tweede klasse van verstrengeling
              die mij emergente discontinuïteit doet ervaren.

Als dit vermoeden klopt, dan bestaat er naast de continue emergente
ruimte tijd en zwaartekracht, ook een discontinue emergente ruimte
tijd en zwaartekracht.

Als er verschillende klassen van verstrengeling bestaan, volgens welk
criterium kan je dan die klassen van elkaar onderscheiden?

0
16