Theoretische natuurkunde

De wereldwijde zoektocht naar donkere materie

Heb je altijd al willen weten waar in de wereld experimenten gedaan worden naar donkere materie? QU’s eigen Veerle Tammer ontwikkelde een interactieve wereldbol. Ontdek het zelf!

Gepubliceerd: vr, 18/09/2015 - 11:55

Theories of everything

Vorige week verscheen de laatste zomervideo op de QU-site. Inmiddels is het universitaire jaar weer begonnen, en is uw redactie volop bezig met het schrijven en verzamelen van nieuw materiaal over fundamentele natuurkunde.

In afwachting van de nieuwe artikelen en interviews plaatsen we nog een link naar een externe bron, maar ditmaal geen video. Het betreft hier een interactieve landkaart met de titel "Theories of Everyting":

Gepubliceerd: vr, 11/09/2015 - 17:10

De Hubble-telescoop en donkere energie

Donkere energie is een van de grootste mysteries in de hedendaagse natuurkunde. In het tweede artikel over de Hubble-ruimtetelescoop (klik hier voor deel 1) gaan we in op hoe supernova's bijdroegen aan de ontdekking van donkere energie.

Gepubliceerd: vr, 15/05/2015 - 17:58

Spin expliciet uitgeschreven om de analyse te laten voldoen aan het SAP.

Forum: 

Met dit bericht hoop ik een discussie op te starten over het begrip SPIN van elementaire deeltjes. Met name omdat ik als theoretisch fysicus nog nooit een mens ontmoet heb die mij kon uitleggen wat spin eigenlijk is en waarom deeltjes eigenlijk een constante spin als eigenschap moeten bezitten.

Mijn verklaring van spin staat op: http://quantumuniverse.eu/Tom/CERN/Spin%20in%20KM%20met%20links.pdf

Spin van elem. deeltjes volgt wiskundig uit het Samenhangende Acties Principe, ofwel is een Algemeen Rel. verschijnsel.

Forum: 
In het mooie Standaard Model van SR KwantumVeldenTheorieën is spin van elem. deeltjes niet te begrijpen, omdat deze eenvoudige wiskundige analyse lineair is, ofwel pas m.b.v. (wiskundige) hulpmiddelen, ook kromming van de (énig mogelijke) 4D-ruimte-tijd, kan meenemen (m.a.w. dán pas kan voldoen aan het SAP)! In dit bijgevoegde wordt spin op eenvoudige, want lineaire wiskundige gronden, volledig uitgelegd.

College Oerknal 2013

In februari 2013 geeft QU-medewerker Marcel Vonk het natuurkundedeel van het UvA-college "Van de oerknal naar het leven". De presentaties die bij het vak horen zijn hieronder te vinden. Na elk college wordt deze pagina geüpdatet.

30 januari: Inleidend college

Gepubliceerd: wo, 30/01/2013 - 17:11

Faseruimte (4): Een voorbeeld

Een eenvoudig voorbeeld van een faseruimte is de faseruimte van een harmonische oscillator. Een harmonische oscillator is, in technische termen geformuleerd, een trillend systeem waarin de kracht evenredig is met de afstand tot een bepaalde evenwichtspositie.

Gepubliceerd: do, 03/01/2013 - 23:40

Faseruimte (3): Klassieke faseruimte

Een faseruimte is een speciaal soort configuratieruimte. In het vorige artikel hebben we het alleen gehad over de posities van de auto's, maar er zijn natuurlijk allerlei andere eigenschappen waarin we geïnteresseerd kunnen zijn. De belangrijkste daarvan is de snelheid van de auto's: als we de snelheden weten, en ervan uitgaan dat de auto's min of meer met constante snelheid bewegen, kunnen we voorspellen waar de auto's over één seconde, tien seconden, of één minuut zullen zijn.

Gepubliceerd: do, 03/01/2013 - 19:56

Faseruimte (2): Configuratieruimte

De algemene naam voor een ruimte die de toestand van een systeem beschrijft, is de configuratieruimte. Laten we als voorbeeld een heel eenvoudig systeem nemen: een auto die rijdt over een weg met een lengte van één kilometer. Voorlopig zijn we niet geïnteresseerd in de snelheid van de auto, maar alleen in de vraag waar op de weg de auto zich bevindt. De "configuratie" van de auto is dan dus een afstand, tussen de 0 en 1 km. De configuratieruimte van dit systeem (zie figuur 2) is een rechte lijn - in feite niets anders dan een schematische weergave van de weg. We geven in de figuur de positie van de auto aan met een blauwe stip.

Gepubliceerd: do, 04/10/2012 - 13:34

Pagina's

Abonneer op RSS - Theoretische natuurkunde