Driemaal Stephen Hawking

Op woensdag 4 april organiseerde de Universiteit van Amsterdam een Science Colloquium over het leven van de onlangs overleden natuurkundige Stephen Hawking. Drie wetenschappers spraken over wat Hawking voor hun werk en voor hen persoonlijk betekend heeft. De lezingen zijn nu terug te kijken.

 

Erik Verlinde

Erik Verlinde zag Stephen Hawking voor het eerst in de televisieserie “Sleutel tot het Heelal” die in 1977 op de Nederlandse televisie werd uitgezonden. De serie inspireerde hem en zijn broer Herman uiteindelijk om de natuurkunde in te gaan. Dat leidde tot diverse ontmoetingen en discussies met Hawking, met name op het gebied van een van Hawkings favoriete onderzoeksonderwerpen: dat van zwarte gaten.

Bekijk de presentatie van Erik Verlinde

Jan Pieter van der Schaar

Hawking bestudeerde niet alleen zwarte gaten: hij was ook geïnteresseerd in de studie van het hele heelal, de kosmologie. Met name de vraag naar de oorsprong van het heelal interesseerde hem, en ook op dit gebied leverde hij belangrijke bijdragen. Jan Pieter van der Schaar vertelde wat Hawkings werk op dit terrein heeft betekend, en hoe dit aansluit bij zijn eigen onderzoek.

Bekijk de presentatie van Jan Pieter van der Schaar

Marcel Vonk

Hoewel Stephen Hawking bekend stond als theoretisch natuurkundige, had een groot deel van zijn werk belangrijke raakvlakken met de astronomie. De vraag rijst hoe ver astronomen nog verwijderd zijn van het in de praktijk waarnemen van de voorspellingen die Hawking deed. Marcel Vonk gaf een overzicht van de snel voortschrijdende ontwikkelingen op dit gebied, en belichtte daarnaast kort een andere rol die Hawking sterk met de ‘echte wereld’ verbond: zijn rol als wetenschapspopularisator.

Bekijk de presentatie van Marcel Vonk