Sterren en planeten bouwen

In september kreeg Ewine van Dishoeck de Kavli-prijs voor haar onderzoek naar de chemische processen die in sterren en op hun planeten plaatsvinden – processen die mogelijk ook licht kunnen werpen op het ontstaan van leven. De toekenning leidde tot de nodige aandacht in de pers en tot een aantal interessante publiekslezingen van Van Dishoeck zelf. Twee daarvan zijn nu online terug te kijken.

Allereerst gaf Van Dishoeck op 30 oktober een voordracht in het kader van Science and Cocktails, de evenementenserie waaruit we vorige week ook de voordracht van Robbert Dijkgraaf noemden. Die lezing, “Building stars, planets and the ingredients for life in space”, staat nu online op het YouTubekanaal dat hoort bij de serie:

Een paar dagen later, op 2 november, was Van Dishoeck de spreker van het faculteitscolloquium van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA. Daar gaf ze onder dezelfde titel meer technische details over het onderwerp. Ook die presentatie is het bekijken zeker waard: u vindt de presentatie en de geluidsopname op de FNWI-mediasite door op de afbeelding hieronder te klikken.

Afbeelding blokkenschema voorpagina: Rosette molecular cloud, ESA and the PACS, SPIRE & HSC Consortia.