Masterclass 2014

Ook in 2014 heeft The Quantum Universe weer een masterclass voor 5- en 6-VWO’ers over het onderwerp quantumzwaartekracht georganiseerd. Op deze pagina is al het materiaal voor de masterclass te downloaden.

Openingsdag (7 oktober)

De openingsdag viel samen met de openingsdag van de Quantum Universe-profielwerkstukbegeleiding en fungeerde ook al nascholingsdag voor docenten en belangstellenden. Hieronder de slides van de drie presentaties.

Ruimte, Tijd en Zwaartekracht – Jan de Boer

jdb2014

Presentatie (PDF)

In de PDF-versie van de presentatie werken de Michelson-Morley-app en de animatie over de lichtsnelheid niet, daarom hieronder twee links daarnaar:

Link naar de Michelson-Morley-app
Link naar het lichtsnelheid-filmpje

Quantumfysica – Marcel Vonk

Presentatie (PPT)
Presentatie (PDF)

Entropische zwaartekracht – Erik Verlinde

Presentatie (Powerpoint)
Presentatie (PDF)

Mathematicapracticum (27 oktober)

Hieronder de bestanden die gebruikt werden bij het Heisenberg-computerpracticum:

Handleiding Mathematica (PDF)
Mathematica-notebook Heisenberg

Slotbijeenkomst (12 november)

Van Heisenberg naar Entropische Zwaartekracht – Marcel Vonk

Presentatie (PPT)
Presentatie (PDF)