snaartheorie

Sterk gekoppelde theorieën

'Zwakke koppeling' is een magische term in de theoretische natuurkunde. Als de wisselwerking tussen deeltjes zwak is, kunnen we er goed aan rekenen. Maar de natuur houdt zich niet altijd aan onze voorkeuren - wat doen we als er sprake is van sterke koppeling?

Gepubliceerd: wo, 07/08/2019 - 11:39

K-theorie (1): Hoeveel is min drie?

Negatieve getallen komen overal in de natuur voor. Maar hoe kun je ‘min drie’ netjes wiskundig definiëren? Het lijkt een vraag voor muggenzifters, maar het antwoord blijkt te leiden tot allerlei enorm interessante natuurkunde!

Gepubliceerd: vr, 19/07/2019 - 12:59

Snaartheorie en het einde van ruimte en tijd

Van Science en Cocktails, het uitgaansprogramma met wetenschap, cultuur en cocktails, zijn de eerste twee succesvolle afleveringen inmiddels achter de rug. De voordracht die Robbert Dijkgraaf op de eerste avond gaf is nu online terug te kijken.

Gepubliceerd: di, 13/11/2018 - 12:56

Leven wij in een de Sitterruimte?

Het heelal dijt versneld uit, maar waarom? Recent onderzoek naar de oorzaak van de mysterieuze uitdijing heeft geleid tot een controverse onder natuurkundigen.

Gepubliceerd: di, 04/09/2018 - 15:11

Van knopen naar quantummechanica

Knopen vind je niet alleen op zeilboten, maar ook in de wis- en natuurkunde. Edward Witten liet in 1989 zien dat knopen zelfs een belangrijke rol spelen in de quantumfysica.

Gepubliceerd: di, 31/10/2017 - 04:15

Natuurkunde: mode, geloof en fantasie?

Fashion, faith and fantasy. Drie termen die we nu niet direct aan het begrip "wetenschap" koppelen, maar die volgens wis- en natuurkundige Roger Penrose toch van groot belang zijn geweest in de vorming van allerlei nieuwe ideeën in de fundamentele natuurkunde.

Gepubliceerd: vr, 03/02/2017 - 16:19

Breakthrough-prijzen voor drie snaartheoreten

De jaarlijkse Breakthrough-prijzen voor de fundamentele natuurkunde zijn toegekend aan Joseph Polchinski, Andrew Strominger en Cumrun Vafa. De drie krijgen elk een bedrag van een miljoen dollar voor hun bijdragen aan de quantumzwaartekracht.

Gepubliceerd: vr, 09/12/2016 - 20:21

Snaartheorie en wiskunde

Kijk nu de publiekslezingen terug die Hirosi Ooguri, Andrei Okounkov, Robbert Dijkgraaf en Nima Arkani-Hamed gaven aan het einde van de jaarlijkse String Math-conferentie.

Gepubliceerd: vr, 29/07/2016 - 16:38

Quantumzwaartekracht: snaren of lussen?

Zowel de snaartheorie als loop quantum gravity poberen een quantummechanische versie van de zwaartekracht te beschrijven. De aanhangers van beide theorieën vliegen elkaar regelmatig in de haren. In een recent artikel van Quanta Magazine lezen we waarom, en wordt de vraag beantwoord of beide gemeenschappen ook iets van elkaar kunnen leren.

Gepubliceerd: di, 01/03/2016 - 20:05

Snaren en holografie (18): Snaren en de natuur

Na maar liefst achttien weken sluiten we vandaag ons dossier over snaren en holografie voorlopig af. In de artikelen in dit dossier hebben we allerlei aspecten van de snaartheorie belicht. Het zal de lezer niet ontgaan zijn dat het daarbij met name over de theoretische aspecten van de snaartheorie is gegaan. Het experiment is maar zelden in onze artikelen ter sprake gekomen. Dat is om twee redenen niet verbazend. Ten eerste gaat deze website over de theoretische natuurkunde.

Gepubliceerd: di, 01/12/2015 - 22:04

Pagina's

Abonneer op RSS - snaartheorie