Terugkijken: Viva Fysica 2020

Jaarlijks wordt in januari op de Universiteit van Amsterdam de manifestatie Viva Fysica! georganiseerd: een natuurkundecongres voor docenten en leerlingen. Op Viva Fysica! vertellen onderzoekers wat er zoal speelt in het natuurkundeonderzoek van vandaag. Op vrijdag 24 januari was de editie van dit jaar. De lezingen van de dag zijn nu online terug te kijken.

Afbeelding 1. Viva Fysica!Op Viva Fysica kwam de natuurkunde van het allergrooste tot het allerkleinste ter sprake. Afbeelding uit de presentatie van Marcel Vreeswijk.

De lezingen

Het ochtendprogramma bestond uit een zestal lezingen over de laatste ontwikkelingen in de natuurkunde. De lezingen zijn online terug te kijken via de webcollege-site van de UvA:

Middagprogramma

Het middagprogramma bestond uit rondleidingen langs de verschillende laboratoria op het Science Park in Amsterdam. Daarnaast viel de Physics Fair te bewonderen, een “kermis” van leuke en eenvoudige natuurkunde-experimenten.

Ten slotte gaf Jeremy van der Heijden in de middag een workshop over quantummechanica en wiskundige knopentheorie, met als titel “quantummechanica in de knoop”. De workshop is niet opgenomen, maar de slides zijn hier te downloaden.

Viva Fysica 2021

Niet aanwezig geweest bij Viva Fysica, en nu al spijt? Niet getreurd: ook in 2021 zal er weer een Viva Fysica! georganiseerd worden, waarschijnlijk op 22 of 29 januari. Zodra de precieze datum bekend is melden we die natuurlijk via de Quantum Universe-kanalen en zal die ook op de website van de bètapartners komen te staan.

Tot volgend jaar!